Natsukashi no Tokusatsu Hero Taizen 4 1972-1973 | LOSSLESS

Natsukashi no Tokusatsu Hero Taizen 4 1972-1973
1995.02.01 | TOCT-8794
Discs: 01 ~

01 Honey Knights - Ultraman A (2:49)
02 Honey Knights - TAC no Uta (Ultraman A) (3:37)
03 Tani Akira - Triple Fighter Uta (Triple Fighter) (2:28) 
04 Tani Akira - Triple Fighter's Oath (Triple Fighter) (3:03)
05 Yamaguchi Yoshiko - Orange Fighter's Ballad (Triple Fighter) (3:03)
06 Jo Mizuki & The・Blessing Four - Emergency Order 10-4, 10-10 (3:32)
07 Jo Mizuki & The Blessing Four - Denpa Tokusoutai (Emergency Order 10-4, 10-10) (2:15)
08 Hiroshi Wakaki - Thunder Mask (2:10)
09 Hiroshi Wakaki - Fight! Thunder (Thunder Mask) (2:23)
10 Ichiro Mizuki & The Greenpeace - Go Godman (2:28)
11 Ichiro Mizuki & The Greenpeace - Bokura no Godman (Go! Godman) (2:36)
12 Kenji Yasui - Go Rainbowman (Rainbowman) (2:22)
13 Kenji Yasui - Yamato Takeshi no Uta (Rainbowman) (2:33)
14 Cats Eye - His name is Rainbowman (Rainbowman) (2:45)
15 Cats Eye - Die, die, die Theme (Rainbowman) (2:31)
16 Masato Shimon - Iron King (2:44)
17 Masato Shimon - Solo Travel (Iron King) (3:00)
18 Akira Tani - Jumborg A (2:53)
19 Tani Akira - Kagayake PAT (Jumborg A) (2:35)
20 Tani Akira - Fight! Jumborg 9 (Jumborg A) (2:21)
21 Circle Ballets - Ace and Nine (Jumborg A) (3:17)
22 Ichiro Mizuki - White Lion Mask Song (White Lion Mask) (3:24)
23 Otowa Yurikago Kai - Jutte no March (White Lion Mask) (2:43)

Comentários

Postar um comentário