Animex 1200 Series 060 Suite Megaloman | Lossless


Music By: Seiji Yokoyama
Release: 1979.06.25
Catalog: COCC-72060
Format: FLAC / MP3
Discs: 01
DOWNLOAD


1 Jokyoku ~ Koudaina Uchuu to Midori no Chikyuu ~ 
2 Megaloman 
3 Ai 
4 Uchuu Kenpou ~ Shutsujin Tsuiseki Soshite Kakutou ~ 
5 Invader ~ Dagger to Kuroboshi-zoku no Shuugeki ~ 
6 Megaron ~ Kunou Ketsui Ikari ~ 
7 Rosetta Hoshi 
8 ShuukyokuComentários