Kagaku Tokusoutai - Kaiki To Seigi | Flac


Kagaku Tokusoutai - Kaiki To Seigi
Releases: 2018-3-28
Catalog: TKCA-74638
Format: FLAC

1 Kyofu no machi
2 Tatakae! Aizenborg 
3 Yume no Hero
4 Redman 
5 Andromelos
6 Kaiju Buusuka
7 Mirrorman no Uta
8 Fireman
9 ULTRA 7 
10 TAC no Uta
11 Mighty Jack no Uta

Comentários