Animetal ‎– Animetal Marathon II | Lossless


Release: 21-02-1998
Catalog: SRCL4200~1
Format: FLAC

1. Animetal Theme II
2. Let's Go! Rider Kick
3. Tatakae! Kamen Rider V3
4. Setup! Kamen Rider X
5. Go! Go! Kikaider
6. Kikaider 01
7. Tatakae! Robot Kaiji K
8. Tatakae! Inazuman
9. Inazuman Flash
10. Tatakae! Henshin Ninja Arashi
11. Kazeyo! Hikariyo! Lion Maru
12. Tiger Seven
13. Tatakae! Denjin Zaboga
14. Rainbowman
15. Diamondeye
16. Condorman
17. Go! Go! Spectreman
18. Silver Kamen
19. Iron King
20. Strada 5
21. Wild Seven
22. Bokurano Barom 1
23. Shourida! Akumaizer-3
24. Choujin! Bibyun
25. Kagestar
26. Tatakae! Ninja Captor
27. Jigoku no Zubat
28. Uchuu Tetsujin Kyodain
29. On! Daitetsujin 17
30. Uchuu Keiji Gavan
31. Uchuu Kieji Sharivan
32. Uchuu Keiji Shaider
33. Kagaku Sentai Dynaman
34. Jakq Dengeki-Tai
35. Susume! Goranger
36. Himitsu Sentai Goranger
37. Amazon Rider Koko Ni Ari
38. Kamen Rider Stronger No Uta
39. Kamen Rider No Uta
40. Animetal Ending Theme II

Disc 2
01 Shukuteki Kenzan!
02 Za Jūppon Gatana
03 Towa no Mirai

Comentários