B-Fighter Kabuto Music Collection [Animex 1200 Series 180]


Nobuhiko Kashiwara - 01 - B-FIGHTER KABUTO (1:32)
Katsunori Ishida (BGM) - 02 - MAZAMERUZADO (1:46)
Katsunori Ishida (BGM) - 03 - KOSUMOAKADEMIA (2:04)
Katsunori Ishida (BGM) - 04 - FUKKATSU NO ICHIZOKU (2:37)
Katsunori Ishida (BGM) - 05 - BUTOU HA RAIJA GUN (5:24)
Katsunori Ishida (BGM) - 06 - CHOU JUU KABUTO SENSHI TANJOU! (2:57)
(Instrumental) - 07 - WAKE UP JUSTICE (3:27)
Katsunori Ishida (BGM) - 08 - KIZUNA TO YUUJOU (6:05)
Katsunori Ishida (BGM) - 09 - KAKERO!KOUKOUSEI SENSHI!! (4:08)
Katsunori Ishida (BGM) - 10 - CHIKAI NO 3 SENSHI (4:36)
Katsunori Ishida (BGM) - 11 - DEZURU GUN NO ANYAKU (6:16)
(Instrumental) - 12 - CHOU JUU KABUTO! (3:36)
Katsunori Ishida (BGM) - 13 - TAIKETSU NO TOKI (3:43)
(Karaoke) - 14 - MUTEKI NO FORMATION! B FIGHTER! (2:37)
Katsunori Ishida (BGM) - 15 - MOUKOU.GIDOBA HENTAI (3:25)
(Karaoke) - 16 - GET READY! NEO BEETMACHINE! ~OFF VOCAL VERSION (4:21)
Katsunori Ishida (BGM) - 17 - KONCHUU POWER ACTION (4:01)
Katsunori Ishida (BGM) - 18 - SHOURI NO SANKA (5:43)
Nobuhiko Kashiwara - 19 - OOGOEDE UTAEBA (1:20)

Comentários