Gattai Damashi Super Sentai Robot Perfect Collection1 Isao Sasaki, Koorogi'73 - Tobe! Vari Blune! (2:57)
2 Isao Sasaki, Koorogi'73 - Vari Dreen no Uta (2:50)
3 Isao Sasaki, Koorogi'73 - Ike! Sky Ace! (3:08)
4 Ichirou Mizuki, Koorogi 73 - Battle Fever Dai Shutsugeki (3:46)
5 Ken Narita - Go! Go! Denzi Tiger (3:06)
6 Akira Kushida - Fight! Sun Vulcan Robo! (3:20)
7 Mojo, Koorogi'73 - Shutsugeki! Goggle Robot! (2:56)
8 Mojo - Go! Go! Dyna Robo! (3:16)
9 Takayuki Miyauchi - Bio Robot no Uta (3:49)
10 Hironobu Kageyama - Fight! Change Robot! (3:57)
11 Takayuki Miyauchi - Kagayake Flash King! (3:37)
12 Hironobu Kageyama - Aura Ni Kagayake! Great Five! (3:25)
13 Kouji Kaya - Dash! Live Robot! (3:12)
14 Kouji Kaya - Live Boxer no Uta (3:45)
15 Kouji Kaya - Ashita ni Accel! Turbo Robot! (3:15)
16 Shinichi Ishihara - Tackle! Turbo Rugger! (3:31)
17 Hironobu Kageyama - Itsutsu no Kokoro de Five Robo (2:53)
18 Ken Narita - Kyodai Robo Da Ze! Star Five! (4:07)
19 Hironobu Kageyama - Jet Ikarus! Muteki Robo! (3:58)
20 Hironobu Kageyama - Jet Garuda! Tori no Robot! (3:51)
21 Ju-Project - DaiZyuJin no Uta (3:56)
22 Funky Y.K. - Dragon Caesar no Uta! (4:22)
23 Funky Y.K. - RyuSeiOu~DaiRenOu's no Uta (4:09)
24 Kashiwara Nobuhiko - Won Tiger no Uta (4:39)
25 Takayuki Miyauchi - Muteki Shogun, Tadaima Sanjou! (4:01)
26 Kashiwara Nobuhiko - Hisatsu Fighter Crash! (3:14)
27 Hironobu Kageyama - Detazo! Kakure Dai Shogun! (4:18)
28 Kentarou Hayami - Chouriki Gattai! Ohranger Robo! (4:35)
29 Hironobu Kageyama - Makka na Toukon! Red Puncher! (4:30)
30 Gekisou Gattai RV Robo (2:41)
31 Naoki Takao - Shirou Bai Yarou Signal Man! (3:40)
32 Toei Telebi Biaporu Koe Choir Danchou - Victory Trailer! Kyodai Naru Machine! (3:57)
33 Norio Sakai - Zettai Shouri Da! VRV Robo! (3:44)
34 Naoto Fuuga - Denji Gattai Galaxy Mega! (4:34)
35 Yokio Yamagata - Saikyou! Super Galaxy Mega! (4:08)
36 Naoki Takao - Dont Stop! Mega Silver! (3:34)
37 Norio Sakai - Ginga Wo Mamore! Mega Voyager! (4:49)
38 Yukio Yamagata - Mitsukero Seiju Tamashi! (4:22)
39 Takayuki Miyauchi - Ginga no Ooja Gingaiou! (3:12)
40 Norio Sakai - Araburu! Gasshin Senshi Bull Taurus! (3:23)
41 Takayuki Miyauchi - Ginga Rhynos! Ginga Phoenix! Ginga Bitus! (3:23)
42 Takayuki Miyauchi - Hashire Go Liner! Sukue Kykyu Machine! (4:51)
43 Yokio Yamagata - Kyu Kyu Gattai! Victory Robo! (3:30)
44 Shinichi Ishihara - Chou Kyodai Robo! Grand Liner (4:37)
45 Shinichi Ishihara - Fastest and Greatest! (3:40)
46 Shinichi Ishihara - Ryusei Gattai! Victory Mars! (4:01)
47 Naoki Takao - OK! Time Robot! (3:47)
48 Yokio Yamagata - Time Shadow ~Sukatanaku, Otomonaku~ (4:10)
49 Yokio Yamagata - Kakusei! V-Rex Robot! (4:09)
50 Ichiro Mizuki - Hyakuju Gattai! Gao King! (4:09)
51 Yokio Yamagata - Hot! Hot! Gao Muscle! (3:57)
52 Imai Kiyotaka - I.D.~Gao Hunter Requiem (4:25)
53 Mojo - Eyes of Justice (3:29)
54 Nakao Ryuusei - Ginga Honey (2:53)
55 Instumentral - Taiyou Sentai Sun Vulcan
56 Instumentral - Radia Car Robot no Theme
57 Chougoukin Version - CM Song Seiju Gattai Gingaiou (0:34)
58 -Instrumental- - 21 - Jingle Bells ~Full Accelerate Version (3:59)Comentários

Postar um comentário