Kaizoku Sentai Gokaiger Mini Album 3

Kaizoku Sentai Gokaiger Mini Album 3
Release: 2011/08/24
Catalog: COCX-36905
01 - Kaizoku Sentai Gokaiger
02 - Tsuwamono-tachi ~Uchuu Kaizoku no Theme~
03 - Pirates Girls
04 - Naishou no Yuureihi
05 - Super Sentai Hero Getter ~199 ver.
06 - Super Sentai Hero Getter ~199 ver. (Original Karaoke)
DOWNLOAD

Comentários