Kaizoku Sentai Gokaiger Mini Album


Release: 2011/04/20
Catalog: COCX-36732

1. Matsubara Tsuyoshi - Kaizoku Sentai Gokaiger (3:53)
2. Tanimoto Takayoshi - Gokai Zenkai Dash! (4:00)
3. Psychic Lover - Kaizoku Gattai! GokaiOh (3:51)
4. Azaki Motomu & Abe Seiji - Hade ni Ikuze! (2:25)
5. Project.R - Super Sentai Hero Getter (3:38)
6. Matsubara Tsuyoshi - Kaizoku Sentai Gokaiger (Original Karaoke) (3:51)
DOWNLOAD

Comentários